f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สุวรรณภูมิ - สาหร่าย ระหว่าง กม.60+300 - กม.61+875 30/03/2563 30/03/2563 คค 06047/พ.1/e.16/2563 แขวงทางหลวงยโสธร
2 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอน ยโสธร - กุดชุม ระหว่าง กม.8+000 - กม.9+265 30/03/2563 30/03/2563 คค 06047/พ.1/e.14/2563 แขวงทางหลวงยโสธร
3 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2083 ตอน สะเดา - คำเขื่อนแก้ว ระหว่าง กม.49+570 - กม.50+955 30/03/2563 30/03/2563 คค 06047/พ.1/e.15/2563 แขวงทางหลวงยโสธร
4 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านย่อ - บ้านสวน ระหว่าง กม.211+500 - กม.214+460 RT. 26/03/2563 26/03/2563 คค 06047/พ.1/e.11/2563 แขวงทางหลวงยโสธร
5 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านย่อ - บ้านสวน ตอน 2 ระหว่าง กม.199+087 - กม.201+560 LT. 26/03/2563 26/03/2563 คค 06047/พ.1/e.13/2563 แขวงทางหลวงยโสธร
6 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านย่อ - บ้านสวน ตอน 1 ระหว่าง กม.205+100 - กม.208+245 LT. 26/03/2563 26/03/2563 คค 06047/พ.1/e.12/2563 แขวงทางหลวงยโสธร
7 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 202 ตอน โนนชัยศรี - บ้านบ่อ ระหว่าง กม. 249+750 - กม. 255+100 LT,RT (เป็นช่วง ๆ) 18/03/2563 18/03/2563 คค 06047/พ.1/e.9/2563 แขวงทางหลวงยโสธร
8 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สุวรรณภูมิ - สาหร่าย ระหว่าง กม. 55+915 - กม. 65+350 LT.,RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง 18/03/2563 18/03/2563 คค 06047/พ.1/e.10/2563 แขวงทางหลวงยโสธร
9 ก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สุวรรณภูมิ - สาหร่าย ตอน 1 ระหว่าง กม. 56+574 - กม. 57+988 LT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/03/2563 17/03/2563 คค 06047/พ.1/e.7/2563 แขวงทางหลวงยโสธร
10 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน ประจำปี 2563 รหัสงาน 33200 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน บนทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ยางเฌอ - มหาชนะชัย 1. ที่ กม. 54+365 2. ที่ กม. 54+765 17/03/2563 17/03/2563 คค 06047/พ.1/e.8/2563 แขวงทางหลวงยโสธร
11 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและการขนส่งปี 2563 รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอนควบคุม 0100 ตอน ยโสธร – กุดชุม ที่ กม.27+930 และที่ กม.28+164 13/03/2563 13/03/2563 คค 06047/พ.1/e.5/2563 แขวงทางหลวงยโสธร
12 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2086 ตอน กู่พระโกนา – บ้านด่าน ระหว่าง กม.14+100 – กม.25+085 LT.,RT. (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/03/2563 13/03/2563 คค 06047/พ.1/e.6/2563 แขวงทางหลวงยโสธร
13 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงยโสธร 13/03/2563 13/03/2563 คค 06047/พ.1/e.4/2563 แขวงทางหลวงยโสธร
14 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนฯ) 05/03/2563 05/03/2563 ประกาศกรมทางหลวง แขวงทางหลวงยโสธร
15 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้า กิจกรรมทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ในทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0403 ตอน บ้านย่อ – บ้านสวน ระหว่าง กม.217+795 – กม.220+182 RT. 10/03/2563 10/03/2563 คค 06047/พ.1/e.3/2563 แขวงทางหลวงยโสธร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 27 รายการ