f
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 03/04/2563 แขวงทางหลวงยโสธร กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน โพนทอง - ห้วยคล้อ ตอน 2 ที่ กม.80+500 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 03/04/2563 แขวงทางหลวงยโสธร โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปี 2563 รหัสงาน 33400 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ยโสธร - บ้านย่อ ตอน 1 ระหว่าง กม.180+550 - กม.182+225 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 03/04/2563 แขวงทางหลวงยโสธร กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงยโสธร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 03/04/2563 แขวงทางหลวงยโสธร โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปี 2563 รหัสงาน 33400 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ยโสธร - บ้านย่อ ตอน 2 ระหว่าง กม.182+900 - กม.184+900 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 03/04/2563 แขวงทางหลวงยโสธร กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงคำเขื่อนแก้ว แขวงทางหลวงยโสธร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 03/04/2563 แขวงทางหลวงยโสธร กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน โพนทอง - ห้วยคล้อ ตอน 3 ที่ กม.89+031 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 01/04/2563 แขวงทางหลวงยโสธร โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563ฯ กิจกรรมบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ในทางหลวงหมายเลข23ตอนควบคุม0403ตอนบ้านย่อ-บ้านสวนระหว่างกม.205+800-กม.211+500RT.(เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 30/03/2563 แขวงทางหลวงยโสธร กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2259 ตอน เสลภูมิ - คำโพนสูง ตอน 2 ระหว่าง กม.7+160 - กม.9+400 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 30/03/2563 แขวงทางหลวงยโสธร กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2259 ตอน เสลภูมิ - คำโพนสูง ตอน 1 ระหว่าง กม.36+390 - กม.39+134 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 26/03/2563 แขวงทางหลวงยโสธร กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 25100 งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน เสลภูมิ - ยโสธร ระหว่าง กม.142+212 - กม.142+412 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 37 รายการ