f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและการขนส่งปี 2563 รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอนควบคุม 0100 ตอน ยโสธร – กุดชุม ที่ กม.27+930 และที่ กม.28+164 01/04/2563 01/04/2563 คค 06047/พ.1/e.5/2563 แขวงทางหลวงยโสธร
2 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงยโสธร 26/03/2563 26/03/2563 คค 06047/พ.1/e.4/2563 แขวงทางหลวงยโสธร
แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ